Verken uw kerk

Inventarisatie van het kerkgebouw, interieur, verwarmingsinstallatie, energieverbruik

Kerk inventarisatie – Verken uw kerk

Een van de eerste stappen naar het verantwoord verwarmen van uw kerkgebouw, is weten of er, en zo ja welke, eisen er gesteld moeten worden aan het binnenklimaat in uw kerk. Wij helpen u daarbij door een uitgebreide inventarisatie te maken van:

  • het gebouw: “wat zijn de gebruikte constructies en materialen?” “Is het een op zichzelf staand gebouw of hoort het bij andere gebouwen?”
  • het interieur: “welke waardevolle objecten zijn er aanwezig?” en “welke eisen stellen deze objecten aan het binnenklimaat zodat schade en hoge kosten voor restauratie van deze objecten voorkomen kunnen worden”?
  • de verwarmingsinstallatie: “welke installatie is aanwezig?”, “wat is de verwarmingscapaciteit?”, etc
  • energieverbruik: “hoeveel bedraagt het energieverbruik?”, “kan dit gereduceerd worden?”
  • het gebruik van de kerk: “waar wordt het gebouw voor gebruikt: kerkdiensten, nevenfuncties, geheel andere functies?”, “hoe vaak wordt het gebouw gebruikt?” en “welk niveau van thermisch comfort is er gewenst voor de bezoekers tijdens het gebruik van het gebouw?”

Door antwoord te geven op deze en nog meer vragen binnen de kerk inventarisatie, wordt duidelijkheid verkregen over het binnenklimaat dat in uw kerk gerealiseerd dient te worden ten behoeve van het thermisch comfort en het behoud van uw gebouw en het interieur.

Wilt u meer dan alleen een kerk inventarisatie?

Indien u niet alleen geinteresseerd bent in deze eerste stap, maar ook wilt weten hoe dit binnenklimaat bereikt kan worden.

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin