Veranderen van verwarmingsstrategie?

Restauratiekosten verminderen door verantwoord verwarmen.

Restauratiekosten verminderen door veranderen verwarmingsstrategie?

Op basis van het inventarisatieprogramma “Verken uw Kerk” kan een eerste inschatting gemaakt worden van de te stellen eisen aan het binnenklimaat in uw kerk. Een vervolgstap is om te kijken met welke verwarmingsstrategie dit binnenklimaat gerealiseerd kan worden, of deze strategie past bij het in de kerk aanwezige verwarmingssysteem, hoe deze toegepast kan worden en welke aanpassingen aan de installatie hier eventueel voor nodig zijn. Uw restauratiekosten verminderen indien de verwarmingsstrategie veiliger wordt voor gebouw en interieur.

Het binnenklimaat in de kerk is het resultaat van een samenspel tussen

  • het gebouw;
  • de verwarmingsinstallatie;
  • het gebruik;
  • en het aanwezige buitenklimaat.

Om zicht te krijgen op hoe het binnenklimaat reageert op deze genoemde parameters, is het aan te raden om minimaal gedurende een paar maanden tijdens het stookseizoen het binnenklimaat in uw kerk te monitoren (bij voorkeur een heel jaar).

Tijdens zo’n monitoringstraject worden continu metingen verricht aan de temperatuur en de relatieve vochtigheid van de binnenlucht op diverse relevante posities in uw kerk, alsmede meting van het op dat moment heersende buitenklimaat. Op basis van de resultaten van deze metingen kan vervolgens geadviseerd worden over het aanpassen (of desgewenst vernieuwen) van uw verwarmings-strategie cq verwarmingsinstallatie.

Meer dan een pleister?

Vaak is het aanpassen van de (veelal) verouderde verwarmingsinstallatie niet meer dan “pleisters plakken”. Het is onzeker hoe lang de verouderde onderdelen nog dienst blijven doen. Bovendien kan een verouderde installatie nooit de efficientie bereiken van een nieuwe verwarmingsinstallatie.

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin