Hoe belangrijk is de luchttemperatuur in een kerk?

luchttemperatuur thermometerLuchttemperatuur en thermisch comfort

De kerk is in de zomer een heerlijke koele plek, een hoge centrale ruimte met steenachtige vloeren. Mensen vinden de frisse temperatuur in de kerk vaak aangenaam ten opzichte van de warme buitentemperatuur. In de wintermaanden is het vaak een heel ander verhaal. Veel kerken zijn gebouwd in een tijd dat men regelmatig met het hele gezin naar de kerk ging. Afhankelijk van het seizoen waren de mensen ook gewend om zich te kleden op de koudere temperatuur in de kerk. Tegenwoordig komt het vaak voor dat een kerk maar matig bezet is, en hebben mensen niet snel de neiging om dicht bij elkaar te kruipen.

Verder is het interessant om te weten dat er een verschil is in de beleving van thermisch comfort tussen mannen en vrouwen. Vrouwen hebben het eerder koud of last van tocht; mannen hebben het eerder warm en vinden een koel briesje vaak wel lekker. Daarnaast speelt leeftijd ook een rol: oudere mensen zijn gevoeliger voor koude en tocht dan jongere mensen.

Thermisch comfort is het meest optimaal voor mensen als zij zich behaaglijk kunnen voelen in het gebouw, dus niet te koud en niet te warm. Het valt me op dat in de meeste kerken waar ik geweest ben om te adviseren over het thermisch comfort, alleen gesproken wordt over de luchttemperatuur als er klachten zijn van de kerkbezoekers. Mensen klagen over tocht of koude, dus moet de luchttemperatuur omhoog. Echter, thermisch comfort is een resultaat van de verhouding tussen de luchttemperatuur, stralingstemperatuur, relatieve vochtigheid, luchtsnelheid, maar ook de kleding die gedragen wordt en de mate van activiteit die tijdens het bezoek aan het gebouw wordt verricht. Problemen treden meestal op als de verhouding tussen deze parameters zoek is, en dat is meestal niet op te lossen door alleen de luchttemperatuur te verhogen.

Luchttemperatuur en energieverbruik

De luchttemperatuur heeft invloed op het energieverbruik van de kerk. Naast de flinke hoeveelheid energie die er überhaupt nodig is om zo’n enorm luchtvolume te verwarmen, geldt er ook: hoe hoger de luchttemperatuur die men wenst te realiseren, hoe meer energie er nodig is om de binnenlucht op te warmen.  Aan de andere kant geldt: hoe groter het verschil tussen de luchttemperatuur in het kerkgebouw en de luchttemperatuur buiten, hoe hoger het warmteverlies naar buiten toe.

In de meest optimale situatie is er een klein temperatuurverschil tussen binnen- en buitenklimaat. Hierdoor wordt het warmteverlies naar buiten geminimaliseerd, hetgeen gunstig is voor de stookkosten.

Moeilijkheden bij het verwarmen

Men gaat de kerk verwarmen om ervoor te zorgen dat de mensen er aangenaam kunnen verblijven. Maar dat is niet altijd even makkelijk, want warme lucht stijgt op. Vaak zie je dat de luchttemperatuur nabij het gewelf ruim 25 graden Celsius bedraagt, terwijl de luchttemperatuur beneden in de kerk (waar de mensen zitten) met moeite de 15 graden bereikt. De oplossing is dan uiteraard niet om ‘de tent maar zo warm mogelijk te stoken’. Dit leidt immers alleen tot hogere stookkosten, terwijl de warmte zich niet bevindt waar de mensen zitten. Bovendien veroorzaakt de hele warme lucht meer schade aan het gebouw en interieur, zoals te lezen is in het artikel “3 redenen waarom relatieve vochtigheid belangrijk is in de kerk.”

Conclusie

Op het moment dat er door de kerkbezoekers klachten geuit worden over koude en tocht in de kerk, moet men beseffen dat deze klachten niet alleen veroorzaakt worden door de luchttemperatuur. Thermisch comfort is persoonlijk, en afhankelijk van veel meer (omgevings)parameters dan alleen de temperatuur van de binnenlucht. De luchttemperatuur speelt wel een belangrijke rol bij warmteverliezen en energieverbruik. Zorg er dus voor dat u hier rekening mee houdt op het moment dat u klachten over het thermisch comfort wilt oplossen.

Hoe is de situatie in uw kerk? Zijn er comfortklachten (geweest)? Welke maatregelen heeft u getroffen? Waren deze afdoende? Plaats uw reactie in het reactieveld onderaan deze pagina!

Wilt u dit artikel delen met uw netwerk?

U kunt dit doen door middel van de knoppen hieronder voor Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn etc. Op deze manier kunnen anderen ook hun voordeel doen met deze informatie, alvast bedankt hiervoor.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.