Wie zijn onze klanten?

Onze klanten zijn eigenaar/beheerder/huurder van een (monumentaal) kerkgebouw en hebben te maken met:

 • teruglopende inkomsten vanuit de kerkgemeenschap en lagere subsidies voor restauratie en onderhoud van het kerkgebouw en het interieur. De kosten voor het energieverbruik en restauratie/onderhoud aan het kerkgebouw en interieur (orgel, schilderingen, houtsnijwerken) blijven echter gelijk of nemen zelfs toe. Dit zorgt voor veel (financiële) spanning, stress en zelfs onzekerheid over het in gebruik blijven van het kerkgebouw;
 • klachten over tocht en koude in het kerkgebouw, terwijl de energiekosten erg hoog zijn. De warmte die in de kerk gebracht wordt bevindt zich vaak op een andere plek dan waar de bezoekers zich bevinden. Dit zorgt ervoor dat u erg veel energie verbruikt, en de mensen nog steeds in de kou zitten.
 • vragen over wat er mogelijk is bij herbestemming / uitbreiding functies binnen een kerkgebouw.

 

De aanleiding om met ons te werken kan de volgende zijn:

 • Het orgel in uw kerk is aan restauratie toe, maar eerst dient het binnenklimaat gestabiliseerd te worden om te voorkomen dat het orgel meteen na restauratie weer schade oploopt;
 • De koster vindt het moeilijk om in te schatten wanneer hij de verwarming in moet schakelen om ervoor te zorgen dat het tijdens de kerkdienst behaaglijk is voor de kerkbezoekers;
 • U ontvangt klachten van kerkbezoekers dat het te koud of te tochtig is in de kerk;
 • De energierekening is erg hoog, terwijl de kerk gemiddeld slechts 1 of 2 keer per week gebruikt wordt;
 • In het kerkgebouw zijn schades zichtbaar, denk bijvoorbeeld aan: schade aan glas-in-lood ramen door condensvorming, stenen montanten die stuk gaan door corrosie aan ijzeren brugstaven, schimmelvorming/verkleuring op wanden en/of gewelf, scheuren in houten voorwerpen (wandborden, orgel, altaar) etc
 • Het kerkgebouw wordt met sluiting/afstoting bedreigt doordat de exploitatiekosten te hoog zijn t.o.v. de inkomsten
 • U wilt een monumentaal religieus gebouw gaan herbestemmen, en u weet niet hoe u rekening kunt houden met het instandhouden van monumentale onderdelen van het kerkgebouw of het aanwezige interieur.

Herkent u een of meerdere van deze situaties en wilt u daar verandering in brengen?

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin