Oriënterend Advies:

Wat zijn de mogelijkheden van kerkgebouw en installaties?

Wat is een Oriënterend Advies?

Het oriënterende advies biedt de opdrachtgever een globaal inzicht in een vooraf besproken onderwerp, probleemstelling of aandachtsgebied.

De doelstelling en werkwijze zijn in dit advies globaal, indicatief en informatief. Het belang van oriëntatie is dat een oriënterend advies over een bepaald onderwerp binnen een korte tijd wordt uitgevoerd.

Werkwijze

De werkwijze van het Oriënterend Advies is als volgt gefaseerd:

 • Intakegesprek;
  • Bezoek ter plaatse;
  • Bespreking van de demarcatie en probleemstelling;
  • Opname situatie (kerkgebouw, interieur, installatie)*;
  • Verzamelen gegevens (wensen en eisen)*;
 • Onderzoek:
  • Inventariseren van de beschikbare informatie;
  • Uitvoeren van globale berekeningen;
  • Verzamelen relevante markt-, product- en technische informatie;
 • Uitwerking:
  • Analyseren van de probleemstelling;
  • Uitwerken tot globaal voorstel*;
 • Rapportage:
  • Het uitwerken van het rapport in:
   • Huidige situatie;
   • Globale eisen en wensen;
   • Adviezen en opties;
   • Globale kostenraming
  • Eventuele nadere mondelinge toelichting.

  *) Deze werkzaamheden worden indien nodig uitgevoerd.

  Mogelijk te behandelen onderwerpen/aandachtsgebieden

  verwarming, ventilatie, koeling, verlichting, sanitaire installaties, vervanging installaties, klimaatklachten, energiebesparing, nevenfuncties, herbestemming, organisatie.

Wilt u een Oriënterend Advies? Meld u aan via ons contactformulier o.v.v. "oriënterend advies"

Aanmelden kan telefonisch of via het contactformulier op deze webpagina.

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin