Over Dionne Neilen

dr.ir. Dionne Neilen
Tijdens mijn masterstudie bouwkunde/bouwfysica aan de Technische Universiteit te Eindhoven nam ik deel aan een onderzoek naar schade aan monumentale kerken/kerkgebouwen en hun interieur als gevolg van het verwarmen van deze gebouwen. Mijn interesse was gewekt en ik heb er een afstudeeronderzoek aan gewijd getiteld “Verwarmen van Monumentale Kerken – studie aan de hand van kengetallen en ….”. Hiervoor zijn een tiental kerken bezocht en geinventariseerd en zijn behalve metingen aan de verwarmingsinstallaties en het resulterende binnenklimaat ook simulaties van het binnenklimaat en het energieverbruik van deze kerken uitgevoerd.

Dit bracht mij in de laatste fase van mijn afstuderen een uitnodiging tot de deelname aan het Europees project “Friendly Heating”. Binnen dit project werd gezocht naar een mogelijke oplossing voor het realiseren van een behaaglijk binnenklimaat voor de kerkbezoekers, terwijl het gebouw en het interieur zo weinig mogelijk schade zouden oplopen. De oplossing werd binnen dit Europese project gezocht in een lokaal verwarmingssysteem in de banken, gebaseerd op warmtestraling. Het idee was “verwarm de mensen en niet het hele gebouw”. Binnen het project was ik verantwoordelijk voor de computersimulaties van het binnenklimaat. Echter heb ik deze taak uitgebreid met gedetailleerd onderzoek in een klimaatkamer om het lokale klimaat rond de kerkbanken te onderzoeken. In deze klimaatkamer is tevens het thermische comfort/behaaglijkheid van de mensen in de kerkbanken onderzocht door middel van onderzoek met proefpersonen.

Dit uitgebreide promotie-onderzoek heeft uiteindelijk geleidt tot mijn proefschrift “Bench_Heating_in_Monumental_Churches – Thermal_Performance_Of_A_Prototype

Door al deze onderzoeken is mijn fascinatie voor monumentale religieuze gebouwen ontstaan. De ruimte, de sfeer, maar ook het zoeken naar een balans tussen oude bouwconstructies en een moderne oplossing trokken mij.

Het werken in monumentale kerkgebouwen is steeds weer een puzzel om de meest optimale situatie te creeren, afgestemd op de eisen die gesteld worden aan het binnenklimaat:

  • om schade aan het monumentale gebouw te voorkomen;
  • voor het instandhouden van het interieur (orgel, preekstoel, houtsnijwerken, schilderingen, etc);
  • om te voorzien in behaaglijkheid/thermisch comfort van de mensen;

Uiteraard speelt het gebruik van het gebouw ook een belangrijke rol in deze afweging. Denk hierbij aan:

  • functie: waar wordt het gebouw voor gebruikt, alleen kerkdiensten of ook nevenactiviteiten?
  • frequentie, hoe vaak wordt het gebouw hiervoor gebruikt?
  • duur: hoe lang wordt het gebouw in zo’n situatie gebruikt?

 Ik help u graag om de puzzel in uw kerk op te lossen! Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Dionne Neilen

adviseur bouwfysica en akoestiek

dionne Limpens-Neilen

Heeft u nog vragen? Wilt u weten hoe ik u kan helpen?
Neem telefonisch contact op via 085 – 0761379 voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Of vul via onderstaande knop het contactformulier in.