Basiliek te St. Odiliënberg

Ontwerp nieuwe verwarmingsinstallatie in kader van herinrichting/restauratie kerkgebouw

In de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus Basiliek te St. Odiliënberg gaat men het gebouw terugbrengen in de oorspronkelijke Romaanse stijl. Tevens worden enkele beelden vanuit het Rijksmuseum teruggeplaatst in deze kerk. Het bankenplan wordt gewijzigd en ook de staat van de verwarmingsinstallatie is zodanig dat er iets aan moet gebeuren. Bij de voorgenomen wijzigingen in het interieurplan, ligt het voor de hand om ook de verwarmingsinstallatie vollledig te herzien en te optimaliseren naar het beoogde gebruik van het gebouw in de komende 15 a 20 jaar.

Sinds september 2015 worden metingen aan het binnenklimaat van de H. Wiro, Plechelmus en Otgerus Basiliek te St. Odiliënberg verricht om inzicht te krijgen in het binnenklimaat in de kerk, en hoe dit reageert op het buitenklimaat en het gebruik van het gebouw. Dit als gevolg van de aanwezige luchtverwarmingsinstallatie, de gehanteerde verwarmingsstrategie en de gebruikte materialen in het gebouw.

Op een aantal plaatsen in de kerk, ook in het kerkorgel, wordt gedurende een periode van 8 maanden continu de temperatuur en de relatieve vochtigheid geregistreerd. Uit dit onderzoek blijkt of de gemeten waarden binnen de grenzen blijven die door het gebouw het aanwezige orgel, en de terug te plaatsen beelden gesteld worden. Een verantwoord binnenklimaat beperkt immers de schade aan het kerkorgel, beelden, het overige interieur en het gebouw.

Op basis van de meetresultaten is in een vervolgtraject advies gegeven over het optimaliseren van het binnenklimaat in relatie tot het behoud van het kerkgebouw en het aanwezige orgel, alsmede het energieverbruik en het comfort van de kerkbezoekers.

Momenteel wordt het ontwerp van de nieuwe verwarmingsinstallatie gemaakt zodat binnenkort de aanbesteding kan plaatsvinden.

 

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin