Hobbe van Baerdt te Joure

Metingen aan binnenklimaat tbv controle functioneren elektrische vloerverwarming

Net voor de kerst 2013 zijn in de Hobbe van Baerdt Tsjerke te Joure metingen aan het binnenklimaat gestart om inzicht te krijgen hoe het binnenklimaat in de kerk is en hoe dit reageert op het buitenklimaat. Dit als gevolg van de aanwezige elektrische vloerverwarmingsinstallatie, de verwarmingsstrategie en de gebruikte materialen in het gebouw.

Op een aantal plaatsen in de kerk, ook in het kerkorgel, is gedurende een periode van 3 maanden, continu de temperatuur en de relatieve vochtigheid geregistreerd. Uit dit onderzoek blijkt of de gemeten waarden binnen de grenzen van het toelaatbare blijven. Een verantwoord binnenklimaat beperkt immers de schade aan het kerkorgel, het overige interieur en het gebouw.

Op basis van de meetresultaten is in een vervolgtraject advies gegeven over het optimaliseren van het binnenklimaat in relatie tot het behoud van het kerkgebouw en het aanwezige orgel, alsmede het energieverbruik en het comfort van de kerkbezoekers.

In 2016 is opdracht verleend voor het ontwerp van een nieuwe verwarmingsinstallatie. Hier zijn we momenteel mee bezig.

 

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin