Santa Maria Magdalena kerk te Rocca Pietore Italië

Promotieonderzoek & onderzoek in kader van het Europese project “Friendly Heating”

De kerk Santa Maria Magdalena te Rocca Pietore (Italië), is onderzoeksobject geweest binnen het Europese project “Friendly Heating”. Friendly Heating is een multidisciplinair onderzoek geweest, waarbij diverse prototypen van een lokale verwarming (aangebracht in de kerkbank) getest zijn. Aan dit onderzoek werd meegewerkt door onderzoekers uit Polen, Finland, Italië, België en Nederland.

Het Friendly Heating project heeft geresulteerd in het boekChurch
 heating
 and
 preservation
 of
 the
 cultural
 heritage:
 a
 practical
 guide
 to
 the
 pro’s 
and
 con’s 
of 
various 
heating 
systems” uitgegeven door Electa 
Mondadori, 
Milano, 
240 
pp.
(2007)”. Dit boek heeft de basis gevormd voor de internationale norm NEN-EN 15759-1 “Conservation of cultural property – Indoor climate – Part 1: Guidelines for heating churches, chapels and other places of worship”./ “Conservering van cultureel erfgoed – Binnenklimaat – Deel 1: Richtlijnen voor het verwarmen van kerken, kapellen en andere plaatsen van gebedsruimten”.

Binnen dit project ben ik verantwoordelijk geweest voor het uitvoeren van computersimulaties met betrekking tot het binnenklimaat en het energieverbruik in de Santa Maria Magdalena kerk. Dit zowel van de bestaande situatie met luchtverwarming, als van de nieuwe situatie met lokale verwarming in de kerkbank.

Daarnaast heb ik ook nog onderzoek verricht naar het thermisch comfort van de kerkbezoekers. Dit onderzoek is uitgevoerd m.b.v. proefpersonen in een klimaatkamer.

Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd als onderdeel voor mijn promotiestudie aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit traject heb ik in september 2006 afgerond met mijn proefschrift “Bench Heating in Monumental Churches: Thermal Performance of a Prototype”.

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin