In de Sint Gerlachuskerk Houthem is onderzoek verricht naar de oppervlaktetemperaturen van het gewelf op diverse locaties. De aanleiding voor dit onderzoek was verkleuring van het gewelf (en de hierop aanwezige schilderingen) ter plaatse van de houten balken.

Met betrekking tot de Sint Gerlachuskerk in Houthem is ook een variantenstudie uitgevoerd middels een gebouwsimulatie-programma om de effecten op het energieverbruik en de benodigde verwarmingscapaciteit te onderzoeken van het veranderen van de (basis)temperatuur, het toepassen van andere verwarmingsstrategieën (stookcurves) etcetera.