Sint Martinuskerk Cuijk

Onderzoek binnenklimaat en ruimte-akoestiek

De kerk

De Sint Martinuskerk Cuijk is een driebeukige neogotische kruisbasiliek met twee torens die is gebouwd in de periode 1911-1913 naar ontwerp van de architect C. Franssen. De buitenwanden van de kerk bestaan uit metselwerk afgewerkt met een stuclaag voorzien van schilderingen. De kerk heeft een stenen gewelf.

Het orgel

In de Sint Martinuskerk Cuijk is een Severijn-orgel aanwezig dat een vertegenwoordiger is van het Waalse orgeltype. Het neemt een unieke plaats in het internationale orgelpatrimonium in; het is een van de alleroudste gerestaureerde orgels van ons land. Het orgel is in de 17e eeuw gebouwd voor een kerk in Luik, en in 1803 in de kerk in Cuijk geplaatst. De oude kerk heeft plaatsgemaakt voor de nieuwe St. Martinuskerk. In 1913 is het orgel overgeplaatst naar deze nieuw gebouwde St. Martinuskerk. De afgelopen eeuwen is het orgel diverse malen gewijzigd, gerestaureerd en gereconstrueerd. De laatste restauratie is in 1992 afgerond.

Het orgel is voorzien van een vernevelingsinstallatie om schade door uitdroging te voorkomen.

Uitgevoerde werkzaamheden

In de Sint Martinuskerk Cuijk zijn gedurende enkele weken metingen verricht aan het binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid), om het functioneren van de aanwezige luchtverwarmingsinstallatie in beeld te brengen. Vervolgens is dit binnenklimaat beoordeeld aan de hand van criteria die gesteld worden door het thermisch comfort van de mens en het behoud van het in de kerk aanwezige orgel.

Tevens zijn metingen verricht aan de galm in de kerkruimte, en is advies gegeven over de te nemen akoestische maatregelen indien de helft van het bankenplan uit de kerk verwijderd zou worden na de renovatie van de kerk.

In een akoestisch laboratorium zijn metingen verricht aan de absorptie van kerkbanken in diverse situaties: met en zonder houten vlonder, en met en zonder personen in de kerkbanken.

Dit onderzoek is uitgevoerd tijdens dienstverband bij Peutz BV te Mook.

Like ons op Facebook

Facebook Pagelike Widget

Volg ons ook op:

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin